مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن برنزی نمایندگی ویندوز - فضای هارد دیسک 2 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 40 گیگابایت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel

پلن نقره ای نمایندگی ویندوز - فضای هارد دیسک 4 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 60 گیگابایت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel

پلن طلایی نمایندگی ویندوز - فضای هارد دیسک 6 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 80 گیگابایت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel

پلن پلاتینیوم نمایندگی ویندوز - فضای هارد دیسک 12 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 140 گیگابایت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.232.99.123) وارد شده است.