نمايندگي ميزباني ويندوز

پلن برنزی نمایندگی ویندوز

فضای هارد دیسک 2 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 40 گیگابایت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel

پلن نقره ای نمایندگی ویندوز

فضای هارد دیسک 4 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 60 گیگابایت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel

پلن طلایی نمایندگی ویندوز

فضای هارد دیسک 6 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 80 گیگابایت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel

پلن پلاتینیوم نمایندگی ویندوز

فضای هارد دیسک 12 گیگابایت
پهناي باند ماهیانه 140 گیگابایت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel