ميزبانی وب لینوکس ایران

پلن برنزی میزبانی لینوکس

فضای هارد دیسک 50 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 2 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel
مکان ایران (دیتاسنتر ملی)

پلن نقره‌ای میزبانی لینوکس

فضای هارد دیسک 100 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 4 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel
مکان ایران (دیتاسنتر ملی)

پلن طلایی میزبانی لینوکس

فضای هارد دیسک 250 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 10 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel
مکان ایران (دیتاسنتر ملی)

پلن پلاتنیوم میزبانی لینوکس

فضای هارد دیسک 500 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 20 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel
مکان ایران (دیتاسنتر ملی)

پلن الماس میزبانی لینوکس

فضای هارد دیسک 1000 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 40 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel
مکان ایران (دیتاسنتر ملی)

پلن یاقوت میزبانی لینوکس

فضای هارد دیسک 2000 مگابايت
پهنای‌باند ماهیانه 80 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel
مکان ایران (دیتاسنتر ملی)