مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن 1 اف‌تی‌پی - فضا: 100 گیگابایت
پهنای باند: 2 ترابایت
مدیریت با اپلیکیشن Android & iOS
FTP, FTPS, SFTP, SCP, HTTPS, Samba/CIFS

پلن 2 اف‌تی‌پی - فضا: 500 گیگابایت
پهنای باند: 1 ترابایت
مدیریت با اپلیکیشن Android & iOS
FTP, FTPS, SFTP, SCP, HTTPS, Samba/CIFS

پلن 3 اف‌تی‌پی - فضا: 1 ترابایت
پهنای باند: 5 ترابایت
مدیریت با اپلیکیشن Android & iOS
FTP, FTPS, SFTP, SCP, HTTPS, Samba/CIFS

پلن 4 اف‌تی‌پی - فضا: 2 ترابایت
پهنای باند: 10 ترابایت
مدیریت با اپلیکیشن Android & iOS
FTP, FTPS, SFTP, SCP, HTTPS, Samba/CIFS

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.209.104.7) وارد شده است.