مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن برنزی میزبانی لینوکس - فضای هارد دیسک 250 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 5 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن نقره‌ای میزبانی لینوکس - فضای هارد دیسک 500 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 15 گيگابايت
کنترل پانل مديريت cPanel

پلن طلایی میزبانی لینوکس - فضای هارد دیسک 1000 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 30 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن پلاتنیوم میزبانی لینوکس - فضای هارد دیسک 2000 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 60 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن الماس میزبانی لینوکس - فضای هارد دیسک 4000 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 120 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

پلن یاقوت میزبانی لینوکس - فضای هارد دیسک 10000 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 300 گيگابايت
کنترل پنل مديريت cPanel

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.209.104.7) وارد شده است.